In de hedendaagse maatschappij wint groene energie steeds meer terrein. Recensies online geven een goed beeld van het functioneren van de groene energieleveranciers. Hebt u al zicht in de reviews van Oxxio energie, die ook groene energie aanbiedt? Nog niet? Neem er dan een kijkje, vooral als u behoefte hebt in een andere energieleverancier. Het is een feit dat groene stroom sterk bijdraagt aan onze levenskwaliteit en niet meer valt weg te denken uit ons dagelijks leven. Energie blijft een onmisbare schakel. Is er geen energie beschikbaar, doordat de stroomcentrale is uitgevallen, dan werkt de verwarming in het huis niet, uw koffiezetapparaat kan niet aan, uw computer kan niet aan, geen communicatieverbinding, dus ook geen tv of radio en geen internetverbinding. Het is letterlijk een ellende in huis als de elektriciteit komt weg te vallen. Desastreus wordt het als dit ontbreken van energie in een land dagen voortduurt. Denk maar aan de ziekenhuizen, die dan aangewezen worden op het gebruik van generatoren. Op lang termijn legt dit een druk op de gezondheidszorg. Niet alleen het ontbreken van energie leidt tot vele vertragingen en frustraties op vele fronten in het leven, maar ook het niet kunnen rekenen op continue energievoorziening van de energieleverancier. Gelukkig, maar dat er verschillende energieleveranciers zijn die consumenten de mogelijkheid bieden om gauw en voordelig van leverancier te veranderen.

Grijs en Groene energie leveranciers

Het verschil tussen grijze en groene energie ligt volgens energie-experts in het feit dat duurzame energiebronnen (waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa) minder bijdragen aan milieuvervuiling als ‘grijze’ bronnen van stroom (kolen- en gascentrales). Deze duurzame energie wordt opgewekt door energiebronnen(zonnepanelen of windmolen), die geen tot verminderde schadelijke stoffen doen vrijkomen als bij fossiele brandstoffen. Toe te juichen ecologische voordelen die het milieu veel minder vervuilen en belasten. Leveranciers blijven van mening dat groene energie een eenmalige investering is en gratis energie biedt, die niet meer afhankelijk is van fossiele energiebronnen en hun veranderlijke prijzen. Zonnepanelen huren kan bovendien een zeer goede optie zijn om lagere energiekosten te hebben, omdat u de energie zelf opwekt. Volgens de energie-experts doen duurzame energiebronnen in geen enkel opzicht onder voor fossiele brandstoffen. 

Leveranciers en GvO’s

Om elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen dient elke leverancier een GvOs (Garantie van Oorsprong) te hebben. Een garantie van oorsprong(GO) is een bewijsstuk, waarmee men de herkomst van energie kan aantonen.  Energieleveranciers kunnen via Garanties van Oorsprong bewijzen dat (een deel van) hun energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Hiermee kunnen contracten worden gesloten voor de levering van duurzame energie of subsidie-aanvragen worden gedaan. Eén garantie verzekert dat er ergens in Europa duizend kWh uit een duurzame energiebron is opgewekt. Een GO toont aan dat 1 MWh energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa), of uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling (WKK -GO’s). 

Import van GO’s

GO’s kunnen onder bepaalde voorwaarden naar ons systeem worden geïmporteerd. Omgekeerd kunnen ook Vlaamse GO’s uit groene stroom worden geëxporteerd naar andere Europese landen. Ook in andere Europese landen worden garanties van oorsprong uitgereikt voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK. Garanties van Oorsprong maken onderdeel uit van het European Energy Certificate System (EECS) dat wordt beheerd door de Association of Issuing Bodies (AIB).

Over de auteur

Gerelateerde berichten

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.